Tải game và cài đặt


Hướng dẫn cài đặt game thiên long bát bộ


- Tải Game:

Link Dowload Google:  

Link Dowload 2:

Đăng nhập vào tài khoản google của bạn nếu không tải được game!

-----------------------------------------------------------------------

- Cách Sữa Lỗi - Game.exe - System Error:

Bước 1:

Vào thư mục: Fix WinDef

Bước 2:

Nhấn vào chạy 2 file này: 

Bước 3:

Nhấn vào file Bin.exe để giải nén Bin như vậy là có thể fix lỗi: Game.exe - System Error

Lưu ý: Nếu di chuyển thư mục game ThienLong HoiQuan sang thư mục hoặc ỗ đĩa khác phải làm lại 3 bước trên


Tin tức liên quan