Câu CáCấp độ học tập: 10


Học câu cá:
Đối thoại với Khương Ngư ở Lạc Dương (207,184), lựa chọn “Học kỹ năng câu cá”, và nộp một số tiền nhất định.
Sử dụng kỹ năng câu cá:
Khi trong tay nải có cần câu, các hạ đi đến các sông hồ và tại đó click vào vị trí có cá để bắt đầu câu.
Nâng cấp kỹ năng câu cá:
Tìm gặp đại sư kỹ năng câu cá (Khương Ngư ở Lạc Dương (207,184) ), đối thoại lựa chọn “Nâng cấp kỹ năng câu cá”, click vào “Học” trong bảng.
nâng cấp kỹ năng
Để nâng cấp kỹ năng này cần độ thuần thục đạt đến mức độ cao nhất của cấp độ hiện có, đồng thời cấp độ chung của các hạ cũng phải đạt đến một mức tương ứng. Nâng cấp kỹ năng câu cá sẽ tiêu hao một số tiền và kinh nghiệm nhất định.
Độ thuần thục:
Mỗi một kỹ năng sinh hoạt đều có độ thuần thục tương ứng, mới học xong, độ thuần thục bằng 0, số lần thao tác càng nhiều, độ thuần thục càng tăng. Đạt đến độ thuần thục cao nhất của cấp độ thì tiếp tục thao tác cũng không tăng thêm được nữa. Cần phải nâng cấp kỹ năng sinh hoạt sau đó mới có thể tiếp tục nâng độ thuần thục lên được.


Tin tức liên quan