Trân Long Kỳ Cuộc


Trân Long Kỳ Cuộc


Hoa Sơn Luận Kiếm, phong vân tái khởi!

Mộ Dung thế gia, cường thế xuất kích!

Tân Hoa Sơn Luận Kiếm không chỉ thu hút cao thủ của cửu đại phái ban đầu mà còn thu hút sự tham gia của Mộ Dung gia tộc. Người chiến thắng trong cuộc thi tranh bá cá nhân có thể thể hiện uy phong bá khí trong Hoa Sơn Luận Kiếm, được quần hùng ngưỡng mộ.

Cuối cùng ai có thể cười ngạo nghễ, điều này chỉ có thể tận tường khi trận chiến trên Hoa Sơn Luận Kiếm kết thúc!

Đẳng cấp yêu cầu: 30

Thời gian thực hiện nhiệm vụ:

 • Thứ 3 mỗi tuần: 15h00 - 20h00

 • Chủ nhật mỗi tuần: 15h00 - 16h00

NPC khởi động nhiệm vụ: Tô Kiếm Lĩnh [191; 138] tại Tô Châu

Nội Dung:

Hoa Sơn Luận Kiếm là cuộc chiến tranh vị trí Minh Chủ Võ Lâm các môn phái.

Số lượng anh hùng đăng kí báo danh của mỗi môn phái là từ 10 đến 30 người.

Chỉ cần có 10 người là có thể đến Hoa Sơn luận kiếm tranh tài. Khi đã đủ 30 người thì ngừng tiếp nhận báo danh.

Người chơi của các môn phái sau khi lên đến Hoa Sơn sẽ tới quảng trường trung tâm Hoa Sơn và tiến hành PK lẫn nhau. Hết thời gian diễn ra nhiệm vụ, môn phái nào tiêu diệt được nhiều người chơi của các môn phái khác nhất chính là người chiến thắng trong nhiệm vụ Hoa Sơn Luận Kiếm.

 Phần Thưởng:

Mức độ cống hiến cho môn phái: giết được một người chơi của môn phái khác được cộng thêm 1 điểm vào mức độ cống hiến cho môn phái.

• Phần thưởng khác: môn phái nào giành thắng lợi trong Hoa Sơn Luận Kiếm thì tất cả đệ tử của môn phái đó đều được phép thực hiện 20 lần nhiệm vụ Sư môn

• Đối với phần thưởng tăng gấp 3 lần bình thường, nhưng ưu đãi này chỉ có hiệu lực cho tới trước khi nhiệm vụ Hoa Sơn Luận Kiếm lần tiếp theo kết thúc.

Tin tức liên quan